sikkerhetspakken.com

OM OSS

Hjem > Om oss

HVA VI GJØR

 

De fleste av oss er helt avhengig av strøm i hverdagen; til oppvarming, lys, matlaging, varmtvann og elektriske apparater. Uvær, naturhendelser, sabotasje, tekniske problemer, terror eller krigshandlinger kan føre til at mange mister for eksempel strøm eller vann, og at det kan bli vanskeligere å få tak i nødvendige varer. Sjansen er kanskje ikke så stor, men det kan skje. Da bør du være forberedt. Med et lite reserverlager av det du er mest avhengig av – vann, mat, medisiner og varmekilder – er du bedre rustet for å klare deg selv noen dager.


Vi gjør det enkelt for forbrukere og organisasjoner å oppbevare mat og drikkerasjoner for katastrofehendelser. Med abonnement på Sikkerhetspakken får du tilsendt det du trenger dersom du befinner deg i en situasjon uten tilgang på mat og drikke.


Vi passer på at næringsmidler og annet utstyr er innenfor holdbarhetsdato og sender deg nytt når du trenger dette.


På sikt vil vi tilby andre ting som er nødvendig å oppbevare ved katastrofer.


Sikkerhetspakken leveres av Gemsys AS, som holder til i Norge.

Copyright © All Rights Reserved